Dispensasjonssøknad fra NFO

Dispensasjonssøknad fra NFO

– En søknad om dispensasjon fra arbeidskonflikten mellom NFO og NHO Luftfart må komme fra den virksomheten som er rammet av streiken. I en slik sak er det virksomheten som har ansvaret for å vurdere om en streik medfører fare for liv og helse, og da om man skal søke om en dispensasjon, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

– Til tross for dette ser vi i mediene at NFO har tenkt å søke en dispensasjon. Vi har ikke mottatt noen henvendelse, men skulle det skje, vil vi sørge for å få denne i et rett spor slik at det kan bli behandlet på korrekt måte. NHOs varslede lockout trer ikke i kraft før søndag, og vi vil behandle søknaden i god tid før den tid, sier Lothe