Brudd i meklingen mellom SAS og pilotene

– Det er sterkt beklagelig at det ikke var mulig å finne en løsning i meklingen for SAS. En rekke forhandlingsspor ble forsøkt, men dessverre uten å lykkes. Også løsninger som kunne skjerme den kommende sommertrafikken, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

Mandag 4. juni klokken 12 ble det brudd i meklingen mellom SAS og piloter i Norge, Sverige og Danmark. 

–I en mekling skal det normalt forhandles om endringer i eksisterende tariffavtaler i SAS. Denne gangen dreide ønsket fra pilotene seg også om innflytelse på selskapsstrukturen. SAS er nødt til å ha mulighet til å utvikle seg til et konkurransedyktig og fremtidsrettet flyselskap, sier Lothe. 

Meklingsfristen har blitt utsatt mange ganger, men det lyktes ikke å komme til enighet ved siste frist. Dermed er 900 piloter tatt ut i streik.  

– Selskapet må effektivisere og tilpasse seg en ny markedssituasjon med flere ferie- og fritidsreiser. Dette krever mer fleksible tariffavtaler og evne til å tilpasse produksjonen når det er mest behov. Dessverre var det ikke mulig å finne en tilfredsstillende løsning på dette.  

– Meklingen er således avbrutt, og vi står i en meget beklagelig konflikt med store konsekvenser for mange som nå skal på feriereiser, sier Lothe.