Hva drømmer du om å bli?

Det finnes mange ulike karrieremuligheter innen luftfart - enten du vil fly over skyene eller ha bena godt plantet på bakken. Her er et lite innblikk.

Vil du bli flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer?

En flysystemmekaniker er en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer. Dette kan være motor, propell, hydrauliske systemer, luftsystemer, elektriske og enkle elektroniske systemer, understell og rorflater, med mer.

Alt du trenger å vite!

Arbeidsoppgaver

  • utføre service på mekaniske systemer som hydraulikk, motor, propell, rorflater og ulike komponenter
  • inspeksjon av skrog og systemer, hvor feilsøking, justering og reparasjoner utføres
  • testing av forskjellige systemer
  • dokumentering av alt arbeide som er utført

Personlige egenskaper

For at arbeidet på et luftfartøy skal utføres så sikkert og riktig som mulig, er det viktig at du er nøyaktig og utfører arbeidet systematisk og samvittighetsfullt. Yrket setter høye krav til praktiske ferdigheter, og du må tenke sikkerhet i alle situasjoner. Som systemmekaniker arbeider du i hangaren eller verkstedet hos et av de sivile fly- eller helikopterselskapene.

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring er femårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag eller
  • Videregående trinn 1 (Vg1): teknologi og industrifag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): flyfag
  • Videregående trinn 2 (Vg3): flytekniske fag
  • To år opplæring i bedrift: flysystemmekanikerfaget

Etter endt Vg3 søker du stilling som lærling ved et av landets fly- eller helikopterselskaper. Det er læretiden her og verkstedet du arbeider i, som bestemmer hvilke av yrkesretningene du vil kunne få fagbrev i.

Opptakskrav

Fullført grunnskole. For å øke dine sjanser til å få arbeid i den bedriften du ønsker, er det viktig at du har lite udokumentert fravær fra skolen. Du må ha ståkarakter i alle fag fra skolen og arbeide to år som lærling før du får muligheten til å ta fagbrev som flysystemmekaniker.

Videre- og etterutdanning

Etter godkjent fagbrev som flymekaniker, kan du videreutdanne deg til Flytekniker. Dette fordrer at du har bestått alle eksamener ved Flyfag VG2 og VG3 med karakter 4 eller bedre (minst 75%). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. En flytekniker er en flysystemmekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyving. Du kan få status som Flytekniker etter å ha arbeidet i selskapet noen år, og gjennomført og bestått et typekurs på den flytypen du skal arbeide med.

En kan også bli flytekniker uten fagbrev. Kravene er da at du må bestå alle eksamener på VG2 og VG3 flyfag med minst 75% riktige svar, ha tre års praksis i bedrift, og bestå et flytypekurs på den flytypen du skal arbeide på.