Hva drømmer du om å bli?

Det finnes mange ulike karrieremuligheter innen luftfart - enten du vil fly over skyene eller ha bena godt plantet på bakken. Her er et lite innblikk.

Ønsker du en spennende jobb som flymotormekaniker?

En flymotormekaniker arbeider med overhaling, reparasjon, testing og service av luftfartøyets motorer. Flymotormekanikeren har spesialisering innenfor reparasjoner, vedlikehold og testing av luftfartøyets motorer.

Alt du trenger å vite!

Arbeidsoppgaver

  • inspeksjon og feilsøking av motor
  • reparasjon og service på motor
  • testing av motorens deler
  • dokumentering av alt arbeide som er utført

Personlige egenskaper

For at arbeidet på et luftfartøy skal utføres så sikkert og riktig som mulig, er det viktig at du er nøyaktig og utfører arbeidet systematisk og samvittighetsfullt. Yrket setter høye krav til praktiske ferdigheter, og du må tenke sikkerhet i alle situasjoner.

Jobbmuligheter

Som motormekaniker arbeider du på motorverkstedet hos et av de sivile fly- eller helikopterselskapene, hos flymotorprodusenter, eller ved et av Luftforsvarets flymotorverksteder. Du kan også jobbe som flysystemmekaniker.

Utdanningsløp

Utdanningsløpet for flymotormekaniker i videregående opplæring er femårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift.

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektorfag eller
  • Videregående trinn 1 (Vg1): teknologi og industrifag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): flyfag
  • Videregående trinn 3 (Vg3): flytekniske fag
  • To år opplæring i bedrift: flymotormekanikerfaget

Etter endt Vg3 kan du søke stilling som lærling ved et av landets fly- eller helikopterselskaper, og det er læretiden her og verkstedet du arbeider ved som bestemmer hvilke av yrkesretningene du vil kunne få fagbrev i.

Opptakskrav

Fullført grunnskole. For å øke dine sjanser til å få arbeid i den lærebedriften du ønsker, er det viktig at du har lite fravær fra skolen. Du må arbeide to år som lærling før du får muligheten til å ta fagbrev som flymotormekaniker.

Videre- og etterutdanning

Etter godkjent fagbrev som flymotormekaniker, kan du videreutdanne deg til Flytekniker. Dette fordrer at du har bestått alle eksamener ved Flyfag VG2 og VG3 med minst 4 eller bedre i karakter (75%). Denne utdanningen må tas i en bedrift som vedlikeholder fly eller helikopter, og ikke bare har vedlikehold av motorer. En flytekniker er en flymotormekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alt arbeid på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyving. Du kan få status som Flytekniker etter å ha arbeidet i selskapet noen år, og gjennomført og bestått et typekurs på den flytypen du skal arbeide med.

En kan også bli flytekniker uten fagbrev. Kravene er da at du må bestå alle eksamener på VG2 og VG3 flyfag med minst 75% riktige svar, ha tre års praksis i bedrift, og bestå et flytypekurs på den flytypen du skal arbeide på.