Hva drømmer du om å bli?

Det finnes mange ulike karrieremuligheter innen luftfart - enten du vil fly over skyene eller ha bena godt plantet på bakken. Her er et lite innblikk.

Vil du jobbe med det elektriske anlegget og navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy?

En avioniker er en flymekaniker som utfører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy. Som avioniker er du en flymekaniker med spesialisering innen reparasjon og vedlikehold av luftfartøyets elektriske, elektroniske, og digitale systemer. Disse systemene kan være for blant annet kommunikasjon, navigasjon, radar og instrumenter.

Alt du trenger å vite!

Arbeidsoppgaver

Utføre service og vedlikehold på luftfartøyets avionikksystemer som radio, navigasjon, instrumenterInspeksjon og feilretting av avionikksysteme, testing av avionikksystemer og dokumentering av alt arbeid som er utført.

Personlige egenskaper

For at arbeidet på et luftfartøy skal utføres så sikkert og riktig som mulig, er det viktig at du er nøyaktig og utfører arbeidet systematisk og samvittighetsfullt. Yrket setter høye krav til praktiske ferdigheter, og du må tenke sikkerhet i alle situasjoner.

Jobbmuligheter

Som avioniker arbeider du i hangaren eller på verkstedet hos et av de sivile fly/helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller “baser”.

Utdanningsløp

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag eller
  • Videregående trinn 1 (Vg1): teknologi og industrifag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): flyfag,
  • Videregående trinn 3 (Vg3): avionikerfaget
  • toårig opplæring i bedrift: Avionikerfaget.

Det er hvor du søker læreplass og hvilket verksted du arbeider i som bestemmer hvilke av de ulike yrkesretningene innenfor flymekanikk du vil kunne få fagbrev i.

Opptakskrav

Fullført grunnskole. For å øke dine sjanser til å få arbeid i den bedriften du ønsker, er det viktig at du har lite udokumentert fravær fra skolen. Du må ha ståkarakter i alle fag og arbeide to år som lærling før du får muligheten til å ta fagbrev som flysystem- eller flykomponentavioniker.

Videre- og etterutdanning

Etter godkjent fagbrev som flysystem- eller flykomponentavioniker, kan du videreutdanne deg til flytekniker. Du må da ha bestått alle eksamener ved flyfag Vg2 og avionikk Vg3 med minst karakter 4 (75%). Selve utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. En flytekniker er en avioniker som har ansvaret for vedlikehold av de avioniske systemene i luftfartøyet. Flyteknikeren er ansvarlig for at alle jobber på avionikksystemene i luftfartøyet er korrekt utført. Du kan få status som flytekniker etter å ha arbeidet i selskapet noen år, og gjennomført og bestått et typekurs på den flytypen du skal arbeide med.

Man kan også bli flytekniker uten fagbrev. Kravene er da at du må bestå alle eksamener på Vg2 og Vg3 avionikk med minst 75% riktige svar, ha tre års praksis i bedrift, og bestå et flytypekurs på den flytypen du skal arbeide på.