Hva drømmer du om å bli?

Det finnes mange ulike karrieremuligheter innen luftfart - enten du vil fly over skyene eller ha bena godt plantet på bakken. Her er et lite innblikk.

Ønsker du å jobbe med luftfartøyets struktur?

En flystrukturmekaniker utfører arbeidsoppgaver på luftfartøyets struktur, herunder på vinger og på stabilisatorer.

Alt du trenger å vite!

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet planlegging og utføring av inspeksjon, feilsøking, service, reparasjon, funksjonstesting og bruk og vedlikehold av nødvendig bakkeutstyr.

Personlige egenskaper

Samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner vektlegges. Som en følge av bransjens strenge sikkerhetskrav vektlegges også etikk, gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer. Du må også kunne arbeide nøyaktig og planmessig.

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring er femårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag eller
  • Videregående trinn 1 (Vg1): teknologi og industrifag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): flyfag
  • Videregående trinn 2 (Vg3): flytekniske fag
  • To år opplæring i bedrift: flystrukturmekanikerfaget

Etter endt Vg3 søker du stilling som lærling ved et av landets fly- eller helikopterselskaper. Det er læretiden her og verkstedet du arbeider i, som bestemmer hvilke av yrkesretningene du vil kunne få fagbrev i.

Opptakskrav

Fullført grunnskole. For å øke dine sjanser til å få arbeid i den bedriften du ønsker, er det viktig at du har lite udokumentert fravær fra skolen. Du må ha ståkarakter i alle fag fra skolen og arbeide to år som lærling før du får muligheten til å ta fagbrev som flystrukturmekaniker.

Videre- og etterutdanning

Etter godkjent fagbrev som flystrukturmekaniker, kan du videreutdanne deg til Flytekniker. Dette fordrer at du har bestått alle eksamener ved Flyfag VG2 og VG3 med karakter 4 eller bedre (75%). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. En flytekniker er en flystrukturmekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyving. Du kan få status som Flytekniker etter å ha arbeidet i selskapet noen år, og gjennomført og bestått et typekurs på den flytypen du skal arbeide med.

En kan også bli flytekniker uten fagbrev. Kravene er da at du må bestå alle eksamener på VG2 og VG3 flyfag med minst 75% riktige svar, ha tre års praksis i bedrift, og bestå et flytypekurs på den flytypen du skal arbeide på.