NHO Luftfart

Innhold

NHO Luftfart skal delta på høring

Nyheter

Publisert

NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid

NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid 12. februar på Stortinget. NHO Luftfart støtter regjeringens overordnede prinsipper for klimapolitikken som blant annet bygger på at målene skal nås med effektivitet og størst mulig grad av sikkerhet. Dette betyr at virkemidlene bør innrettes slik at miljømålene nås til lavest mulig kostnad for samfunnet. Miljøavgifter, omsettelige kvoter, direkte reguleringer, avtaler mv. må kombineres mest mulig effektivt. NHO Luftfart støtter også regjeringen i at "på områder underlagt generelle virkemidler skal det som hovedregel unngås ytterligere regulering". NHO Luftfat har i forkant av høringen sendt inn skriftlige høringskommentarer. Les vårt høringssvar her