NHO Luftfart

Innhold

Artikler

Vis filtrering

33 resultater

Type artikkel
Velg område
33 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  NHO Luftfart skal delta på høring

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid

 2. Nyheter

  Ny NOx - avtale er nå åpen for signering

  NHO Luftfart minner om at ny NOx-avtale nå er åpen for signering. Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

 3. Nyheter, Klima og miljø

  30 prosent av alt flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

  30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene.