NHO Luftfart

Innhold

Artikler

Vis filtrering

30 resultater

Type artikkel
Velg område
30 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  Ringvirkninger av utenlandske flyreisendes konsum i Norge

  Ringvirkninger av utenlandske flyreisendes konsum i Norge

 2. Nyheter

  Presentasjoner fra seminar på Arendalsuka

  Presentasjoner fra seminar på Arendalsuka om hvorfor et godt flytilbud er viktig for norsk næringsliv.

 3. Nyheter

  Miljødirektoratets høring om endringer i klimakvoteforskriften

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til Miljødirektoratet i forbindelse med høring om endring av klimakvoteforskriften.

 4. Nyheter

  NHO Luftfart deltar på Arendalsuka

  NHO Luftfart vil, i sammen med Norwegian, SAS, Torp Sandefjord lufthavn og Widerøe ha et arrangement tirsdag 14. august om luftfartens betydning for norsk næringsliv.

 5. Nyheter

  til Miljødirektoratets høring om endringer i klimakvoteforskriften

  Høringssvar fra NHO Luftfart til Miljødirektoratets høring om endringer i klimakvoteforskriften

 6. Nyheter

  EUs kvotesystem

  Slik virker EUs kvotesystem for luftfarten

 7. Nyheter

  Samarbeid om miljøkonferanse

  NHO Luftfart arrangerte miljøkonferanse om biodrivstoff til luftfart og utvikling av elektriske fly sammen med Avinor og Zero.

 8. Nyheter

  NHO Luftfart skal delta på høring

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid

 9. Nyheter

  Ny NOx - avtale er nå åpen for signering

  NHO Luftfart minner om at ny NOx-avtale nå er åpen for signering. Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

 10. Nyheter, Klima og miljø

  30 prosent av alt flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

  30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene.