Artikler

Vis filtrering

74 resultater

Type artikkel
Velg område
74 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

  NHO Luftfart deltok i dag på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen om Meld. St. 10 (2022-2023) - Bærekraftig og sikker luftfart - Nasjonal luftfartsstrategi. Budskapet som ble gitt var at den fremlagte luftfartsstrategien gir en god gjennomgang av den faktiske situasjonen i norsk luftfart, men at den dessverre er forholdsvis vag og uforpliktende når det gjelder strategier for fremtiden.  

 2. Strategi som svekker norsk luftfart

  Regjeringens fremlagte strategi for norsk luftfart er en skuffelse for næringen. Regjeringen sier det ikke rett ut, men dette er i realiteten en strategi for å bygge ned luftfarten i Norge.

 3. Ny oppdrift for luftfarten

  Norsk luftfart er fremdeles i luften etter å ha vært truffet hardt av Covid-19, men det har røynet på. Spørsmålet er om bransjen noen gang kommer opp i full marsjhøyde med de rammebetingelser norske flyselskap gis.

 4. Erik Lahnstein ny leder i NHO Luftfart

  Erik Lahnstein (50) er ansatt som ny administrerende direktør i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart. Lahnstein har erfaring fra norsk politikk, privat næringsliv og medlemsorganisasjoner, blant annet som statssekretær for Senterpartiet i Samferdselsdepartementet og ved Statsministerens kontor.

 5. NHOs årskonferanse

  NHO Luftfart deltok, i sammen med en rekke politikere og næringslivsledere, på NHOs årskonferanse 5. januar. Tema for konferansen var "Uro" - hvordan skal vi møte de nye store utfordringene som folk og bedrifter står overfor og hvordan må vi jobbe sammen for å løse dem.

 6. NHO Luftfart skal ha møte med Justis- og beredskapsdepartementet om "entry/exit"

  EU har vedtatt en forordning om et nytt og utvidet system for elektronisk registrering av tidspunkt og sted for inn- og utreise over Schengen-samarbeidets yttergrenser. Norske myndigheter har lagt seg på en såkalt O+ løsning. Dette betyr manuell kontroll av de reisende – noe som vil medføre et behov for en vesentlig oppbemanning av grensekontrollpunktene. Norske myndigheter har besluttet at flyselskapene må finansiere denne myndighetsoppgaven gjennom en økt passasjeravgift. Dette mener vi er prinsipielt galt og NHO Luftfart vil ta dette opp med politisk ledelse i Justis-og beredskapsdepartementet i møte 12. januar 2023.